Bože, k tvému milování

Bože, k tvému milování
žádný strach mě nedohání,
ani trestání tvé ruky,
ani hrozné v pekle muky.

Ctím tě pro tebe samého,
jemuž nic není rovného
v moci, slávě, důstojnosti,
v dobrotě, lásce, moudrosti.

Jenom z lásky, bez odplaty,
protožes dobrý a svatý,
miluji tebe srdečně
a chci milovati věčně.

Synu Boží, Jezu Kriste,
srdce mé ti patří jistě:
když tě na kříži spatřuji,
láskou tvou se zapaluji.

Kříž a krev tekoucí z tvých ran
učí, žes lásky hodný Pán;
byť nebylo pekla, nebe,
přece bych miloval tebe.

Tebe, přemilý Ježíši,
Beránku Boží nejtišší,
jenžs pro nás ráčil umříti,
chci milovati a ctíti.
Amen.