Bok Jaromír, Mgr.

Bok JaromírDatum svěcení: 20. června 2009
Působiště: Nový Jičín
Web farnosti: Farnost Nový Jičín
Vzdělání: CMTF Olomouc
Studované obory: automatizace, výpočetní technika, anglický jazyk, křesťanská výchova
Co vás přivedlo k trvalému jáhenství? O povolání trvalého jáhna jsem začal vážněji uvažovat až při oslavách svých padesátých narozenin. Byl to pro mne čas zpětného ohlédnutí za dosavadním životem, příležitostí k bilancování a sebereflexi. Více než své osobní úspěchy a neúspěchy, jsem si ve svém životě stále silněji uvědomoval mocné působení Boží dobroty a lásky. Vytanul přede mnou obraz mého klečícího otce, zabraného do ranní nebo večerní modlitby v době mého dětství i dospívání, který mě jako střelka kompasu vedl skrze delší období mého odklonu od víry  k jejímu opětnému nalezení. Byla to záplava velké Boží milosti, když tento „návrat ztraceného syna“ doprovázela konverze mé ženy, spolu s duchovní obnovou celé rodiny. Silný pocit nezaslouženého obdarování mě pobízel k hledání cesty, kterou mě chce Pán vést a která má službu vycházející z lásky k bližnímu přímo v „popisu práce“. A tato cesta mě přivedla k trvalému jáhenství.
Jak spojujete život v civilním zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství?