Pilnáček Jiří

Pilnáček JiříDatum svěcení: 18. 06. 2016
Působiště: Stará Ves nad Ondřejnicí
Web farnosti: www.farnoststaraves.cz
Vzdělání: UP Olomouc CMTF
Studované obory: Náboženství a katechetika
Co vás přivedlo k trvalému jáhenství? Otázka by mohla znít i : Kdo vás přivedl k jáhenství? Pevně doufám, že to byl Bůh! Jako první se ozvala v srdci touha být Bohu blíž, ještě více se mu v životě odevzdat. Jsem pokřtěný až jako dospělý a prakticky ihned po křtu se objevila touha víc Boha poznat, být mu ještě blíž než jsem doposud byl. A na tuto touhu v srdci jsem se rozhodl odpovědět. Cítil jsem, že je to tak správně i přes mnohé překážky a komplikace. Postupně se otevírala cesta a já i moje žena jsme začali poznávat, že to je ono. Takže na počátku byla touha po Bohu, touha po službě i když jsem nevěděl jaké přesně.
Jak spojujete život v civilním zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství? Střídavě oblačno. Nebo jak se říká: „není růže bez trní“. Je to místy těžké, ale je to krásné! Spíš cítím obdiv ke své ženě a ke svým dětem, že to zvládají. Trvalé jáhenství je služba, která si žádá celého člověka a manželství si také žádá celého člověka. Nutně zde tedy vzniká určité napětí, ale není to napětí špatné. Celá rodina jsme Bohu skrze tuto službu blíže. Ono je to tak, že co člověk vloží , tedy čas a síly, získá zpět proměněné ještě v daleko hojnější míře. Vždyť cokoli posílá Bůh nikdy nevede k rozdělení. Moje žena a moje děti jsou tedy dobrým barometrem jak je to s mojí službou. Když je třeba, tak mě brzdí, ale zase když je třeba tak mě akcelerují. Takže Bohu díky zatím to funguje!