Žalm 121 (120)

Strážce národa

Zvedám své oči k horám. * Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přijde od Hospodina, * který učinil nebe i zemi.-
Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, * nebude dřímat tvůj strážce.
Ano, nebude dřímat a spát * Izraelův strážce.¬
Hospodin tě střeží, * Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.
Za dne ti slunce neublíží, * ani měsíc v noci.
Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, * střežit bude tvou duši.
Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod * nyní i navěky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.