Pinďák Alois, Ing., Mgr.

Datum svěcení: 9. září 2006
Působiště: farnost Bílov, děkanát Bílovec
Web farnosti:
Vzdělání: VŠB Ostrava, CMTF Olomouc
Studované obory: technické a teologické disciplíny
Co vás přivedlo k trvalému jáhenství? Osobní zkušenost s Boží láskou a následná touha tuto Lásku pomoci zprostředkovat druhým.
Jak spojujete život v civilním zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství? Aby nešlo jen o pouhé spojení jednotlivých rolí, ale aby toto spojení bylo plodné, k tomu je třeba Boží pomoci a podpory manželky. A to nejen jejím pochopením pro mou službu trvalého jáhna, ale především modlitba a Boží slovo může posvětit a dát smysl tomuto spojení.