K svatému Josefovi

Svatý Josefe, ty jsi šťastný pěstoun Krista Pána, od Boha ti péče o něj dána, tobě z věčné rady, poklad dán dražší nad poklady, ó svatý Josefe!
Jakou radost ti jsi pociťoval, Když´s Krista v náručí svém choval, s něžností ho objímal a láskou se rozplýval, ó svatý Josefe!
Ty jsi věrně Kristu Pánu sloužil, po milosti jeho vždycky toužil, nyní, vzata na nebesa, duše tvá s ním věčně plesá, ó svatý Josefe!
Milosti nám vypros zde na zemi, ať se jak ty skvíme ctnostmi všemi, přimlouvej se v nebi za nás, by Pán s láskou hleděl na nás, ó svatý Josefe!
Vyžádej nám v konce chvíli, až se budem blížit k cíli, bychom s tebou mohli stálou velebiti Boha chválou, ó svatý Josefe!
Amen.