Duše Kristova

Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, spasiž mě. Krvi Kristova, napoj mě. Vodo z boku Kristova obmyj mě. Utrpení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Do svatých ran svých ukryj mě. Nedopusť, abych se odloučil od Tebe. Před duchem zlým ochraň mě. V hodině mé smrti povolej mě. A dej, ať přijdu k Tobě, abych Tě s Tvými svatými chválil na věky.

Amen.