Štítek: Biskup

Primice 2014

Pomalu přichází léto a s ním i svěcení kněží… I letošní rok budou – Bohu díky – vysvěceni v naší diecézi novokněží. Jedná se o Mgr. Pavla Marka z farnosti Lubina a Mgr. Bc....

Již po patnácté …

… se kněží a jáhni sešli v úterý 13. 5. 2014 na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, aby mezi sebou a spolu se svým otcem biskupem Františkem Václavem vytvořili bratrské společenství, aby...

Udělejte všechno, co Vám řekne

Před nedávnem byl vysvěcen na trvalého jáhna Lubomír Tomeček. Požádali jsme jej o příspěvek, ve kterém vyjádřil své pocity a myšlenky navazující na událost jeho jáhenského svěcení: „Udělejte všechno, co Vám řekne.“ (J 2,5)....

Lubomír Tomeček trvalým diakonem

Právě dnes, v sobotu 22. 6. 2013 při slavnostní mši svaté v opavské konkatedrále Panny Marie udělil sídelní biskup naší diecéze Mons. František Václav Lobkowicz jáhenské svěcení třem jáhnům. Dva z jáhnů přijali jáhenské svěcení před...

Pouť kněží a jáhnů

Už se stalo v podstatě tradicí, že se na jaře setkávají kněží a diakoni na poutním místě Maria Hilf ve Zlatých horách. Letos nám přálo počasí a tak nás poutní místo přivítalo modrou oblohou...