Chválím tě Otče

Chválím tě, Otče na prahu dne, který mi dáváš.
Chci jej prožít s tebou.
Ať máš dnes ze mě radost.
Ochraňuj mě a mé drahé.
Amen.