K svatému Antonínu Padovskému

Svatý Antoníne Padovský, útočiště duší, který jsi z prohlášen za zvláštního ochránce, těch, kteří tebe důvěrně a v úzkostech vzývají.
Hle, já ubohý hříšník se k tobě utíkám, s hlubokou úctou vzývám tebe, prosím, potěš mě v mém zármutku, buď mi ochráncem, když jsem pronásledován a posilou, když pod křížem života klesám.
Buď mi rádcem, když se zmítám v nejistotě. Zvláště přispěj, aby byla vyslyšena tato má prosba…(uvede se prosba), a zvláště zahojena tato bolest …(uvede se bolest).
Vypros mi tuto pomoc shůry, pokud se nepříčí nejsvětější vůli Boží. Vlej mi do duše pokoru, bez níž se Bohu nemůže nikdo líbit. Tvé ochraně poroučím všechny záležitosti mé rodiny, své tělo i duši, hodinu své smrtu i svou spásu.
Amen.