Liberda Josef, Ing. Mgr.

Liberda Josef, Ing. Mgr. Datum svěcení: 18. 06. 2016
Působiště: Česká Ves
Web farnosti: www.farnost-jesenik.cz
Vzdělání: vysokoškolské a magisterské
Studované obory: Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, obor: provoz a ekonomika silniční a městské dopravy.Magisterské studium v oboru Teologické nauky na CMTF, univerzita Palackého v Olomouci.
Co vás přivedlo k trvalému jáhenství? Dlouhá léta jsem slyšel Boží výzvu, abych se stal jeho učedníkem. Delší dobu jsem ve svých farnostech byl pověřen službou akolyty. Kromě vlastních děti Kristýnky a Dominika jsme přijali do své rodiny další tři pěstounské děti a další dítě nám bylo svěřeno do výchovy. Celkem jsme vychovávali a poskytli rodinný krb šesti dětem. Když tyto děti dospěly, markantněji jsem ve svém nitru slyšel volání Pána, abych se stal služebníkem Krista. Nebyla to lehká volba, podmínkou pro přijetí za kandidáta pro jáhenskou službu byla povinnost vystudovat magisterské studium v oboru Teologické nauky. Studium jsem začal po dovršených více než padesátých let svého života a poté následoval tříletá formace. I přes všechny těžkosti, odejití životní partnerky se společné domácnosti, si mě Pán dovedl až k jáhenskému svěcení.
Jak spojujete život v civilním zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství? Již více než 25 let pracuji jako úředník v oblasti dopravy a silničního hospodářství při MěÚ Jeseník, dříve u Okresního úřadu Jeseník. Nejtěžší na cestě k jáhenství bylo přijmout to, že v době mého absolvování magisterského studia po 30. letech společného manželského života odešla žena. Prosil jsem Pána, aby uzdravil toto zranění v mém srdci, a tak se mohl vytvořit prostor pro Krista a Jeho milost v mém nitru. S Jeho pomocí se mohu stát radostnějším služebníkem církve. Rád pracuji s mládeží, těším se i na další modlitební společenství ve farnosti, jsem připravený pomáhat v pastoraci celého děkanátu. Nevadí mi i fyzická práce spojená se službou ve farnosti. Jsem připraven pomoci těm nejslabším a potřebným. Posloužím velmi rád i s roznášením eucharistie nemocným a potřebným. Pokud bude potřeba s pastorací (pohřby, bohoslužby, příprava na svátostné manželství, křest apod.), jsem rovněž připraven přiložit ruku k dílu.