Zůstaň Pane

Zůstaň, Pane, s těmi, jimž je tento večer odepřen spánek, s těmi, kdo bdí a pláčí. Svěř ty, kdo spí, pod ochranu svých andělů a svatých. Skloň se k nemocným, Ježíši Kriste. Poskytni úlevu těm, kdo klesají na mysli, požehnej umírajícím, ulehči trpícím, slituj se nad sklíčenými a ochraňuj ty, kdo se radují, i nás všechny, ve své veliké a nepochopitelné lásce.
Amen.