Honěk Jindřich, ACS, Ing., Mgr.

Honěk Jindřich, ACS, Ing., Mgr. Datum svěcení: 9. září 2006
Působiště: farnost sv. Jana Boska Havířov – Šumbark, děkanát Karviná
Web farnosti:
Vzdělání: CMTF Olomouc, VŠB Ostrava, Ped.fakulta Ostrava
Studované obory: teologické disciplíny, pedagogika, elektroenergetika
Co vás přivedlo k trvalému jáhenství? Vnímám to na prvním místě jako Boží plán se mnou už od věčnosti připravený. Když už jsem byl větší a naučil jsem se naslouchat, tak mi to Bůh sdělil a pozval mě na cestu s Ním sloužit jako diakon. Na toto Boží volání jsem odpověděl ano. A tato cesta začala, po různých bojích, krizích a pochybnostech, přípravou k trvalému jáhenství. Trvala v mém případě asi 11 let. Musel jsem vystudovat teologii, a pak i absolvovat čtyřletou formaci. V této době jsem také složil sliby salesiána spolupracovníka a stal se členem ACS – sdružení salesiánských spolupracovníků, které založil sám sv. Jan Bosko v roce 1876 jako třetí větev salesiánské kongregace. Dík patří manželce Martině, které toto vše se mnou prožívá. Hledáme tak i společně novou dimenzi našeho manželství. Bůh volá a církev pověřuje ke službě. Jsem rád, že mohu svou službu naplnit z pověření biskupa Františka na díle pro opuštěnou a ohroženou mládež.
Jak spojujete život v civilním zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství? Někdy to jde samo, někdy to je složitější. Je to o hledání časových kompromisů a Boží vůle. Jsem jáhnem celou svou bytostí, takže cokoliv dělám a konám je diakonií, v rodině, manželství,v zaměstnání, ve farnosti. Snažím se být ikonou Krista služebníka.