Nový vedoucí formace trvalých jáhnů v diecézi

Dne 1. 10. 2020 jmenoval apoštolský administrátor Martin David P. Mgr. Jana Szkanderu, faráře v Kravařích, novým vedoucím formace trvalých jáhnů. Jeho úkolem je vedení formačních setkání a osobní doprovázení aspirantů jáhenské služby. Současně bylo stanoveno, že tříletá příprava k trvalé-mu jáhenství bude v diecézi probíhat ve farnosti Kravaře. Připravuje se od podzimu 2021.
P. Szkandera tak vystřídal ve funkci Mons. Bohuslava Nováka, který ji vykonával od roku 2006 a předtím sloužil v diecézi jako delegát biskupa pro trvalé jáhny. Biskup František i biskup Martin chtějí otci Novákovi i jménem všech jáhnů v diecézi poděkovat za dlouholetou poctivou službu a za veškerou péči o nová jáhenská povolání. Rád se k nim připojuji.
Oddělení trvalých jáhnů v diecézi je nyní ve složení:
P. Mgr. Martin Šmíd, delegát biskupa
P. Mgr. Jan Szkandera, vedoucí formace
P. Mgr. Václav Koloničný, spirituál
Trvalý jáhen Aleš Ligocký, moderátor
P. Martin Šmíd, biskupský delegát pro trvalé jáhny

Mohlo by se vám líbit...