K svaté Terezii z Lisieux

Svatá Terezie, naše malá sestro,
za tvůj příklad děkujeme
a v cnostech ho následujeme.

Tys pochopila,
že láska je všechno,
v sobě obsahuje všechna povolání,
a celým srdcem tebe žádáme,
bychom Pána Boha milovali
a naplnili Jeho vůli.

Nauč nás, ať kráčíme po dětství cestě,
kterou Pán Bůh na tobě ukázal,
abychom nespoléhali na sebe,
ale všechnu naději skládali v milosrdenství Ježíše.
Amen.