K Nejsvětější Trojici I

Věčná Trojice, božství, božská přirozenosti, která jsi zhodnotila cenu krve svého syna! Ty, věčná Trojice, jsi hluboké moře; čím více se do něj člověk noří, tím více jej nalézá, a čím více je nalézá, tím více je hledá. Duše se tebou nemůže nasytit, neboť když se vrhne do tvé hlubiny, nenasytí se – nepřestává po tobě neustále hladovět a žíznit, věčná Trojice, touží tě vidět ve světle, v tvém světle.
Amen.