Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Neposkvrněné Srdce Panny Marie, do tvých rukou dnes obnovuji a potvrzuji svůj křestní slib. Odříkám se navždy ducha zla, nepřítele naší radosti, odříkám se jeho klamu i svodů a jeho skutků.
Odevzdávám se cele Pánu Ježíši, živému znamení Boží lásky k nám. Abych mu byl věrnější a abych mohl žít plně jako Boží dítě, odevzdávám se tobě, Neposkvrněná Panno, volím si tě za svou matku a svou Paní.
Tobě jako syn se odevzdávám a zasvěcuji svůj život, svoji rodinu a společenství ve kterém žiji. Veď mne vždy podle svého srdce, Panno Maria, uchovej mě od zlého a chraň mě před zlem.
V poslední hodince mého života přijmi mě do své náruče a jako svého syna mě představ Pánu Ježíši. Tehdy moje duše bude jásat radostí, tehdy začne blažená věčnost a věčný zpěv chvály mému Bohu spolu s tebou, Maria, matko milosrdenství.
Amen.