Pamatuj, dobrotivá Panno

Pamatuj, dobrotivá Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, že bys opustila toho, kdo u tebe hledal ochranu, volal o pomoc a úpěnlivě prosil o tvoji přímluvu. V této důvěře se utíkám k tobě, Matko a Panno panen! Přicházím k tobě a jako hříšník před tebou lkám. Matko věčného Slova, neodmítej slova mých proseb, ale milostivě mne slyš a vyslyš.

Amen.