K svaté Anežce Přemyslovně

Veliká dcero, českého národa, zahrnuješ náš národ nesmírnými dary a milostmi, které nám vyprošuješ před trůnem našeho Pána a Boha, Ježíše Krista.
Celým svým srdcem ti za ně děkujeme a pokorně tě prosíme, vypros našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu, dary Ducha svatého a vítězstvím dobra nad zlem!
Ať svobodně a celým srdcem můžeme sloužit našemu Pánu a Bohu.
Amen.