Rodina, nejužší společenství

Říjnové setkání diákonů a jejich manželek sice začínalo pochmurně, protože lezavý déšť na náladě nepřidával, nicméně obsah setkání – myslím si – rozehřál srdce každého z nás.

Setkání začalo mší sv. – jak také jinak – vždyť mše sv. je základ. Mši sv. pro nás celebroval P. Václav Koloničný. Na mši sv. jsme také přivítali manželé Zajíčkovi, kteří měli pro nás připravenou přednášku.

Manželé Zajíčkovi Jan a Ivana na počátku představili Centrum pro rodinu a sociální péči, ve kterém spolu s týmem odborníků poskytuji podporu manželstvím, rodině a mezilidským vztahům a to na základě křesťanského pohledu na svět.

Jejich vstup byl doslova nabit praktickými poznatky nabytými nejen teoretickým studiem, ale především a na prvním místě zkušenostmi nabytými v praxi, v hovoru s potřebnými a v praktické pomoci a všestranné podpoře těm, jejichž vztahy ztroskotaly, nebo případně měli velké problémy ve vztazích.

Rodina, nejužší společenství, ze kterého každý z nás vychází a v němž žije, je organizmus, který se neustále proměňuje a transformuje a sním i vztahy, které v něm reálně existují. Zachytit je, rozumově je reflektovat a odpovídajícím způsobem na ně reagovat je to, co by každý z nás měl skutečně a efektivně prožívat a žít. Není to lehký úkol a současně ovšem také platí, že ne každý den se to podaří…

Zajíčkovým patří naše velké poděkování! Je za co!

Závěr našeho setkání patřil části textu Gaudete et exultate, který nám přednesl spolubratr Josef Janšta.

Příští setkání se bude konat 9. prosince. Nezapomeňte.

Mohlo by se vám líbit...