Kriste, světlo pravdivé

Kriste, světlo pravdivé,
slunce svých věřících,
ó srdce milostivé,
útěcho lkajících,
tvé dobroty líbeznost
každé jitro hřeje,
v tobě mám pravou radost,
ty jsi má naděje.

Probuď mě z ospalosti,
živote můj milý,
k obnovení čilosti
popřej ducha, síly;
čistou rosou nebeskou
sladkého učení,
Kriste, svlažuj duši mou
na cestě k spasení.

Dobrotou svou navštiv mě,
Spasiteli milý,
ať se celé srdce mé
v tobě tak posílí,
bych z rozkoší nebeských
cítil potěšení
a hledal jen v nich samých
své obveselení.

Zůstaneš-li mým světlem,
Jezu, má radosti,
pak ve věčném světle tvém
po zdejší žalosti
mě svou krásou ozdobíš,
v ní budu plesati,
a že mi dobře činíš,
tobě děkovati.
Amen.