Pšeničné zrno

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo – odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho, kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mne následuje.

1. Pilát odsoudil Ježíše k trestu smrti
Kolik podobných justičních omylů, kolik nevinně a nelidsky odsouzených je stále na celém světě, Pane. A my, místo abychom šířili tvou spravedlnost, sami se stavíme do role nespravedlivého soudce. Jak rychle dovedeme vynést úsudek o druhém, odsoudit, pomluvit, nebo zradit. Pomoz nám, Ježíši, zadržet včas každé tvrdé, nespravedlivé slovo.

2. Ježíš přijímá kříž
Denně nás, Pane, potkávají nepříjemné situace a okolnosti, které nejdou změnit. Pomoz nám nacházet tvou vůli, ztotožňovat se s ní a přijmout všechno co nemůžeme odstranit nebo ovlivnit.

3. Ježíš padá pod křížem
Ty jsi, Ježíši, poznal slabost lidského těla, znáš taky naše nedostatky, slabosti a hříchy. Dej nám sílu a odvahu začínat každý den znova, nedívat se za sebe, ale nechat se uchvátit tebou.

4. Ježíš potkává svou Matku
Pane Ježíši, měl jsi vždycky rád nemocné a trpící. Dokázals pochopit jejich bolest a vžít se do jejich utrpení. Kvalita tvého služebníka se pozná podle jeho vztahu k trpícím. Pomoz nám, abychom stejně jako ty, stejně jako tvé matka Maria na křížové cestě, dokázali vidět utrpení druhého, přiblížit se k němu a rozdělit se o jeho bolest.

5. Šimon pomáhá Ježíši
Tak neradi necháváme na sobě znát, že něco neumíme, něčemu nerozumíme, na něco nestačíme. Rádi si, Pane, hrajeme na lidi, kteří nikoho nepotřebují a ty sis nechal pomoci od lhostejného člověka. Dej nám, Pane, více pokory, abychom dokázali uznat, že nejsme vším a že často potřebujeme pomoc druhého člověka.

6. Veronika podává Ježíši šátek
Těžko bychom Pane, asi udělali to, co dokázala Veronika. Neumíme totiž navenek projevit to, co cítíme uvnitř svého nitra. K pomoci druhému je potřeba odvaha, a tu my tak často postrádáme. Dej nám, Pane, více této odvahy, abychom s láskou a ochotou dokázali pomoci tam, kde je toho skutečně potřeba a nedívali se na to, co tomu říkají druzí.

7. Ježíš padá podruhé pod křížem
Každý z nás se, Pane, přesvědčil, že to bez pádu v životě nejde. Pomoz nám, abychom kvůli svým pádům a pokleskům na cestě za tebou nezmalátněli, aby neochabla naše horlivost a počáteční láska.

8. Ježíš potkává jeruzalémské ženy
Jsme, Ježíši ve velkém nebezpečí. Lidé nás litují a obdivují nás a my zatím žijeme lépe než předtím. Pomoz nám, abychom nepoutali pozornost lidí na sebe, na své problémy, ale ukazovali jim tebe a společně s nimi tě následovali.

9. Ježíš padá potřetí
Nevíme bezpečně, kolikrát jsi, Pane, na cestě padl pod křížem. Jisté je, že jsi musel dojít až do konce, až na popraviště. Často nevidíme perspektivu svého života, tolikrát máme strach z toho, co nás čeká. Jen ve tvé síle dojdeme sami tam, kam nás tvá cesta, kterou jsi nám připravil, dovede.

10. Ježíše svlékli ze šatů
Jsi zbaven všeho, Pane. Jsi naprosto chudý. Pomoz nám oprostit se od všeho, co nás odvádí od tebe. Pomoz nám stát se lidmi, kterým na zemi nemůže být nic dáno, ani vzato. Pak naším jediným bohatstvím budeš ty sám.

11. Ježíše přibili na kříž
Ve své nejtěžší fyzické bolesti, ve své opuštěnosti od přátel, prožíváš nepochopitelnou temnotu – opuštěnost i od Otce. Až přijde, Pane chvíle, kdy budu sám, kdy si budu myslit, že mně neslyšíš, že jsi na mě zapomněl, dej mi, prosím tě, víru, která mi připomene, že trpíš se mnou v mém srdci.

12. Ježíš umírá
Láska se nedokazuje slovy, ale obětí. Nikdy nepochopíme, kolik a jak nás miluješ.

13. Mrtvé tělo Ježíšovo položili na klín jeho Matce
Jak asi Maria trpěla, když měla v náručí tvé mrtvé tělo. Trpěla mnoho, ale nezoufala. Ona jediná věřila, ona jediná v té chvíli doufala proti vší beznaději. Kéž, Ježíši, ani v bezvýchodných situacích nezapomeneme, že ty jsi přemohl svět.

14. Ježíšovo tělo položili do hrobu
Tvůj život, Pane, nekončí na Kalvárii. Křesťanství není jen náboženství kříže a utrpení, ale především náboženství velikonočního rána. Pomoz nám dívat se na všechny těžkosti a bolesti našeho života ve světle tvého vzkříšení. Pak nezmizí z našeho života, z našeho srdce nikdy tvůj pokoj, i když bude celý ten náš život křížovou cestou.

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo – odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho, kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mne následuje.