Hymnus k Nejsvětější Trojici

Ó Nejsvětější Trojice Božská, ó svatý, svatý, svatý, Bože jediné podstaty; budiž od nás ctěn, chválen, ve třech osobách Bůh jeden.
Ó nevystihlá všemohoucnosti božská, ty jsi všecko stvořila, mocnou krásou obdařila, od tebe všecko plyne, bez tebe míjí a hyne.
Ó vševědoucí moudrosti božská, co se svítí na nebi i co se vidí na zemi, vše jsi moudře zřídila, čas i život vyměřila.
Ó nevýslovná dobroto božská, ty všecko opatruješ, ty chráníš a oživuješ, pokrm i oděv dáváš, své stvoření zachováváš.
Ó přepodivná prozřetelnosti božská, tvé soudy jsou propastné, tvé cíle však jsou bezpečné, všecko dobře spravuješ, v svém řízení nechybuješ.
Amen.