Ó Maria, nositelko ohně…

Ó Maria, nositelko ohně, Maria, chráme Nejsvětější Trojice, Maria, nositelko milosrdenství. Maria obnovitelko lidského pokolení, protože ty jsi dala tělo Slovu, byl obnoven svět.
Ježíš jej vykoupil svým utrpením a ty bolestí svého srdce. Ó Maria, moře pokoje, Maria dárkyně míru, Maria, země plodná, jsi ta rostlina, ze které máme vonný květ, jednorozeného Syna Božího, protože byl do tebe zaset.
Ó Maria, ohnivý voze, ty jsi přinesla oheň zahalený pod popelem tvého lidství. Přesladká moje lásko Maria, k tobě se utíkám, tobě nabízím svoji modlitbu.
Amen.