K svatému Václavovi

Svatý Václave, kníže náš,
věrný zástupce náš,
k tobě Čechové voláme,
pomoci žádáme.

Ó dědici české země,
vzpoměň na své plémě,
v těžkých bídách postavené,
ze všech stran soužené.

Svatý Václave, nám milý,
vůdce náš spanilý,
zažeň naše nepřátelé,
k naší zhoubě smělé.

Svatý náš orodovníku,
Boží milovníku,
oroduj za svou milou vlast,
a odvrať všenu strast.

Jediné máme doufání
v tvé orodování, l
id, jejž jsi chránil na zemi,
chraň teď, když jsi v nebi.
Amen.