Vesel se, nebes královno

Vesel se, nebes královno, aleluja,
zaplesej tvorstva koruno, aleluja.

Ten, jejž jsi v klíně chovala, aleluja,
vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, aleluja.

Z vítězství jeho raduj se, aleluja,
u něho za nás přimluv se, aleluja.
Amen.