Žalm 62 (61)

Jen v Bohu je pokoj.

Jen v Bohu odpočívá má duše, * od něho je má spása.
Jen on je má skála a spása, * má tvrz, nic mnou nepohne.-
Jak dlouho chcete dorážet na člověka, + jak dlouho jej chcete všichni podrážet, * jak nakloněnou stěnu, jako zeď na spadnutí?
Věru, z mé výše se snaží mě svrhnout, * libují si ve lži;
svými ústy blahořečí, * ve svém nitru proklínají.-
Jen v Bohu odpočívej, má duše, * od něho pochází to, v co doufám.
Jen on je má skála a spása, * má tvrz, nepohnu se!-
U Boha je má spása a sláva, * má pevná skála: mé útočiště je v Bohu.
Lidé, doufejte v něho v každé době, + před ním vylejte své srdce, * Bůh je naše útočiště!-
Lidé jsou jen závan dechu, * neupřímní jsou smrtelníci, položeni na váhu, + vystupují vzhůru, * jsou dohromady lehčí než dech.-
Nespoléhejte na násilí, nebažte po lupu; * na bohatství, když se rozmnoží, nelpěte srdcem.
Jedno slovo Bůh pravil, toto dvojí jsem slyšel: * »Bohu náleží moc,
tobě, Pane, láska, * neboť ty odplácíš každému podle jeho díla.«
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.