K Paní všech národů

Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli nyní svého Ducha na zem.
Dej, ať Duch svatý přebývá v srdcích všech národů, aby byly ochráněny před zkázou, neštěstím a válkou.
Kéž Paní všech národů, která byla kdysi Marií, je naší přímluvkyní.
Amen.

( Modlitba z Amsterodamu. )