Ligocký Aleš, Mgr.

Ligocký Aleš, Mgr. Datum svěcení: 9. července 1994
Působiště: farnost Bohumín–Nový Bohumín, děkanát Karviná a Biskupství ostravsko-opavské
Web farnosti: Bohumín, Nový Bohumín
Vzdělání: CMTF Olomouc
Studované obory: křesťanská výchova a s ní související disciplíny
Co vás přivedlo k trvalému jáhenství? Touha po službě v církvi a výzva manželky: ‚To by bylo něco pro tebe.‘ V životní cestě jsem vnímal určité dary, které mne vedly k uplatnění v církvi. Tato touha našla odpověď v okamžiku, kdy se ukázala možnost trvalého jáhenství. Pochopil jsem, že je to má cesta a uviděl jsem, jak mnohé okamžiky v mém životě dostávají smysl a spojují se. Bylo pro mne zvláštním znamením, že nezávisle na mne k tomu dospěla i má manželka.
Jak spojujete život v civilním zaměstnání, manželství a službu trvalého jáhenství? Od roku 1997 jsem zaměstnancem biskupství, takže se mi má služba a zaměstnání z velké části spojily. S jáhenským svěcením vstoupilo nové poslání také do našeho manželství. Má své nároky, ale má také své dary. Už jsme si často řekli, že bez jáhenství bychom mnohé věci neprožili nebo je prožívali jinak. Samozřejmě zde musí platit vzájemné porozumění v řešení konkrétních nároků a situací. Ostatně jáhen se učí sloužit především ve své rodině.