Zdrávas, hvězdo mořská

Zdrávas, hvězdo mořská, živitelko Boží, ustavičná Panno, blahá nebes bráno! Ave tobě pěla ústa Gabriela, mír nám vlej, když jméno Eva zpět je čteno. Rozvaž pouta viny, slepoty vzdal stíny, zbav nás všeho zlého, zdroj buď dobra všeho. Ukaž nám, žes´ Matka; prosba tvá je sladká, sluchu syna tvého, pro nás zrozeného. Panno požehnaná, milosti jsi schrána; změň nás v prosté viny, v tiché, čisté syny! Dopřej nám žít čistě, ať kráčíme jistě k tobě, do tvé říše, patřit na Ježíše. Ctěme Boha Otce, chvalme Boha Syna, slavme Boha Ducha: Třem buď pocta jedna.
Amen.