Za to, že mohu z lože vstát

Za to, že mohu z lože vstát,
chci tobě Bože děkovat.
Za dnešní ráno, celý den,
buď Bůh všemohoucí veleben.
Kéž čas, kterýs mi Pane dal,
ti večer vrátím jak sis přál.
Tvá moc mi dej svou ochranu
a sílu k pravdě odvahu.
Chci tobě sloužit, ty to víš.
Chci každým dnem být k tobě blíž.
Amen.