Informační media

Pořady České televize

Klepnutím na níže uvedené odkazy se otevře okno s pořady. Vyberte si konkrétní pořad z nabídky v levém sloupci a klepnutím myši jej spusťte. Po chvíli (záleží na rychlosti vašeho připojení) se vybraný pořad spustí v ‚televizním‘ okně. Po spuštění pořadu je možné umístěním myši do ‚televizního‘ okna a zmáčknutím pravého tlačítky vybrat v menu Zobrazení zvětšení obrazu na celou plochu monitoru.

Archiv pořadu Cesty víry
Archiv pořadu Sváteční slovo
Archiv pořadu Exit 316
Archiv pořadu Světci a svědciPořady rozhlasu

Klepnutím na níže uvedené odkazy se otevře okno se seriálem konkrétního pořadu. Ze sloupce vpravo můžete vybrat Download a uložit si zvuk ve svém PC k pozdějšímu poslechu. Volbou Stream začne přehrávání pořadu bez jeho ukládání na vaše PC.

Archiv pořadu Doteky víry (Český rozhlas)Tisk s křesťanskou tématikou

Soubor s odkazy na různé elektronické časopisy s křeťanskou tématikou. Některé z těchto časopisů vycházjí i v klasické ‚papírové‘ podobě. Většinu nabízených linků je možné číst i v mobilních čtečkách typu PDA nebo Smatrphone.

Katolické noviny
Časopis Karmel
Časopis Amen
Časopis Immaculata
Revue Distance
Revue Teologické texty
Revue Teologie & SpolečnostMimořádné přenosy České televize

Klepnutím na níže uvedené odkazy se otevře okno s konkrétním pořadem. Další vybírání není nutné. Po chvíli (záleží na rychlosti vašeho připojení) se vybraný pořad spustí v ‚televizním‘ okně.

Novoroční promluva Miloslava kadinála Vlka 2007
Vánoční papežské požehnání Urbi et Orbi 2006
Vánoční mše svatá z Polynésie 2006
Slavnostní bohoslužba ze Staré Boleslavi 2006
Záznam mše sv. v byzantsko-slovanském obřadu 2006
Pořad o zcela unikátním relikviáři svatého Maura
Pohřeb papeže Jana Pavla II
Zádušní mše svatá za papeže Jana Pavla II