Maria jako charisma I

Maria jako charisma I

Charisma znamená v překladu dar Boží milosti. Známý maltský exercitátor svědčí o tom, proč je pro něho Maria Božím darem.