Štítek: Svátosti

Trvalí jáhni: již 50 let služby Bohu i lidem

18. června 1967 vydal papež Pavel VI. list, kterým stanovil pravidla pro obnovu trvalého jáhenství v církvi. V následujícím roce bylo v Kolíně nad Rýnem vysvěceno prvních pět mužů na jáhny. Obnovila se tak...

Svěcení pomocného biskupa

V neděli 28. května 2017 se konalo svěcení pomocného biskupa pro naši diecézi, Mons. Mgr. Martina Davida, dosavadního generálního vikáře. Vůbec poprvé v 750 leté historii Ostravy došlo k prvnímu biskupskému svěcení na území tohoto města a...

Jak se to stane?

Čtenářům našeho webu po delší době přinášíme rozhovor s Ing. Mgr. Josefem Liberdou, trvalým diakonem v České Vsi na Jesenicku, který byl v roce 2016 přijal jáhenské svěcení. Jak se to stane, že se člověk...

Je nás opět více

V sobotu 18. června 2016 olomoucký arcibiskup Jan Graubner vysvětil v konkatedrále v Opavě pět nových jáhnů pro naši diecézi. Pavel Obr a Michal Slanina byli vysvěceni na jáhny a dá-li Pán Bůh, budou...