Modlitba Ježíšova

Modlitba Ježíšova

Takzvaná Modlitba Ježíšova je plodem dlouhé tradice. Odborníci o ní napsali celé knihy a tam může čtenář sledovat, jak se vyvíjela: počínajíc úctou k Božímu Jménu v Písmu svatém a to zejména ke jménu Ježíš v Novém zákoně, dále přes modlitební metody Otců pouště až po hesychasmus. V těch knihách se píše o tom, jak hesychasmus rozkvetl na hoře Athos a jak pozvolna nalezl cestu do Ruska, kde se Modlitba Ježíšova rozšířila daleko mimo obydlí mnichů a poustevníků a kde skutečně zapustila kořeny v širokých lidových vrstvách.
Tato kniha má za úkol zkoumat, jakou měrou je modlitba Ježíšova konkrétním příkladem křesťanské modlitby vůbec.