1. neděle postní – Rok zasvěceného života

„Buďte vždycky na cestě s ctností poutníka: a tou je radost“ (Sv. otec František)

Proč jsi křesťanem?

„Protože mě rodiče dali pokřtít.“ Dobrá odpověď, ale nedostatečná. Vždyť kolik lidí je pokřtěných, ale žijí, jakoby Bůh neexistoval.

„Protože jsem byl tak vychován.“ Mnoho lidí tak bylo vychovaných, a dnes žijí jako pohané.

„U nás, v naší rodině i vesnici jsou všichni křesťané.“ A když odejdou od rodiny či z vesnice, tak jsou z nich vzorní nevěřící.

„Protože jsem potřeboval záchranu a Bůh mi ji v církvi poskytl.“

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...