2. neděle postní – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

Petr v dnešním evangeliu zjevně nechtěl riskovat, že se stane to, o čem Ježíš rozmlouval s Mojžíšem a Eliášem. Proto navrhuje alternativu: „Zůstaňme tady, žádný Jeruzalém nebude, budeme tě tady, Ježíši, zbožně adorovat.“ Ale Ježíš – a vlastně jeho Otec – takovouto možnost odmítá. Písmo mluví o jasné hierarchii: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ A tak Ježíš jde do Jeruzaléma, kde obětuje svůj život a vstává z mrtvých.. Kdyby tehdy bylo tak, jak chtěl Petr, dnes bychom žádnou církev neměli.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...