5. neděle v mezidobí – Rok zasvěceného života

„Milosrdní jako Otec“

Paradox bezvýznamnosti a zároveň důležitosti provází celý život věřícího člověka. Třeba naše dobré skutky – i ty nejlepší – nemají bez Ježíše cenu. Ale s ním se z nich stává drahocenný poklad pro věčný život. Anebo toto mé psaní – někdy mám pocit, že jsou to jen slohová cvičení, přestože se snažím naslouchat Božímu hlasu. Na druhé straně však doufám, že na věčnosti mi laskavý Bůh ukáže, k čemu všemu bylo mé úsilí dobré.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...