5. neděle postní – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

Jak se člověk dostane k tomu, že spáchá cizoložství? Tak, že se zaplete do sítě pokušení. Přičemž ze začátku pokušení vůbec nemusí vypadat jako pokušení. Touha pomoct někomu, kdo se cítí sám, touha nebýt sám, projev soucitu, pochopení… Pokud však tyto touhy a projevy nejsou usměrňovány modlitbou a svátostným životem, pokud nejsou vykonávány v živém společenství církve, ale jaksi „na vlastní pěst“, velmi snadno překročí určité meze; hřích je už zrozen a je jen otázkou času, kdy se stane skutkem.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...