4. neděle velikonoční – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

Při čtení textů Písma svatého dnešní neděle jsem si uvědomil, jak propojují dohromady minulost s budoucností (jako dvě závorky) spolu s návodem, jak žít přítomnost.

Minulost je vyjádřena Skutky apoštolů, které popisují počátky církve. Budoucnost zase vyjadřuje Kniha Zjevení s pohledem na nesčetný zástup lidí, oslavujících Boha. A přítomnost? No to je Dobrý pastýř z Janova evangelia, který je vždy s námi jako opravdu dobrý pastýř. Návodem na život je žalm, který nás vybízí jásat, protože patříme Pánu.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...