9. diecézní setkání seniorů 17. 5. na biskupství

Ostrava – Již 9. diecézní setkání seniorů připravilo Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Uskuteční se v úterý 17. 5. v Ostravě na biskupství a jeho tématem bude „Přijímat a projevovat milosrdenství“. Program bude zahájen v 9.15 mší sv. v poblízkém kostele sv. Václava, poté bude pokračovat přednáškami a kulturními vystoupeními v budově biskupství. Letošními hosty budou sestry z Ko­munity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...