9. neděle v mezidobí – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

Když přišli židovští starší za Ježíšem s prosbou, aby uzdravil služebníka (Lk 7,2), Ježíš odpověděl: „Já mám jít k Římanovi? Řekněte mu, že jako pravověrný věřící nikdy nevstoupím do domu pohana.“ Všichni kolem Ježíše přikyvovali a chválili ho za jeho nekompromisní postoj, kterým se zastal svého národa…

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...