Seslání Ducha Svatého – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

Víš, co udělal král Josafat, když přepadli Izrael? Do čela vojska postavil chrámové zpěváky (srov. 2 Krn 20). A co udělal Jozue, když měl dobýt Jericho? Dal před vojskem nosit archu a troubit (srov. Joz 6). A co udělal David, když za ním přišel prorok a odhalil jeho tajný hřích? Nedal jej zabít, ale činil pokání (srov. 2 Sam 12). A co udělali apoštolové, když je anděl vysvobodil z vězení? Neutekli, ale ráno v chrámě znovu zvěstovali Krista (srov. Sk 5). A Pavel se Silou dokonce ve vězení zpívali (srov. 16)!

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...