Ve Vidnavě bude požehnán nový zvon zasvěcený sv. Janě z Arku

Vidnava – Ve Vidnavě požehná jesenický děkan P. Mgr. Miroslav Kadlec nový zvon zasvěcený sv. Janě z Arku. K tomuto aktu dojde v neděli 8. 5. v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské při mši sv. v 10.00 za účasti Mons. Antona Otteho, probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. O pět dní později, tj. 13. 5. od 14.00, pak proběhne vyzvednutí nového zvonu.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...