15. neděle v mezidobí – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

Říká se, že nejdelší cesta je od hlavy k srdci, od poznání k jednání. Dnešní příběh setkání Ježíše se znalcem Písma je toho důkazem. Učitel zákona přesně ví, které přikázání je nejdůležitější ze všech, ale neví, kdo je jeho bližní. A pokud, tak jen teoreticky. Ježíš mu proto dvakrát říká, že to, co ví, má dělat: „To dělej a budeš žít! … Jdi a stejně jednej i ty!“ (Lk 10,28.37). Když nestačí teorie („miluj…“), používá pedagogiku příkladu, aby mu ukázal, jak poznané uskutečňovat.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...