20. neděle v mezidobí – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

V pondělí jsem si pročítal liturgické texty na neděli a hledal jsem nějakou myšlenku, která by mohla být základem tohoto textu. Zaskočilo mě, že tou myšlenkou byla hned první věta prvního čtení: „Ať je zabit tento člověk [Jeremiáš]…“ (Jer 38,4). Pane, co chceš k tomu říct?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...