23. neděle v mezidobí – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

Častěji jsem se setkal s tím, že dnešní evangelium někteří křesťané vnímají jako omluvu svého nezájmu o hlubší duchovní život. „Já na to nemám. Vždyť i Pán Ježíš říká, že je potřeba spočítat nejdříve náklady a to, co mám k dispozici. Teprve potom se mohu pustit do díla, když mám jistotu, že to zvládnu. A na to, abych byl Ježíšovým učedníkem, na to tedy nemám!“ Z pohledu moudrosti tohoto světa je to správné a jistě je třeba takto uvažovat, když stavíme dům či bojujeme proti nepříteli z masa a kostí.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...