Poutní slavnost svatého Václava v Moravské Ostravě

Ostrava – Ve středu 28. září se v Moravské Ostravě uskuteční poutní slavnost ke cti svatého Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa. Stane se tak ve filiálním kostele sv. Václava na Kostelním nám., kde bude v 9.30 sloužena hlavní poutní mše sv. V 10.30 pak bude následovat divadelní představení dětí a mládeže k 700. výročí narození Otce vlasti nazvané Císař Karel IV.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...