31. neděle v mezidobí – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

Dnešní první čtení se žalmem i s evangeliem můžeme chápat jako oslavný hymnus na Boží lásku a milosrdenství. Pisatel Knihy moudrosti klade základy – líčí, co znamená, že Bůh miluje všechno a každého. Zacheův příběh je praktickou ukázkou této Boží starostlivosti. A žalm je projevem nesmírné radosti z toho, že Boží slovo se každý den naplňuje.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...