33. neděle v mezidobí – Rok milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“

Pomocný krakovský biskup Grzegorz Ryś ve své knize Skandál milosrdenství hovoří o tom, co pokaždé nejvíce vnímá na obrazu Božího milosrdenství. Říká, že jsou to Ježíšovy rány. Nejsou nijak zvýrazněny, v podstatě jsou jen naznačeny. No i tak – říká – při pohledu na ně mu běhá mráz po zádech. Představuje si totiž, že když se Ježíš vrátí, nebude mít v rukách desky Desatera ani Písmo svaté otevřené na stranách, kde jsou Blahoslavenství, nýbrž nám bude ukazovat svoje rány.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...